Regulamin sklepu internetowego PelloCaffe.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy regulamin określa warunki zamówień oraz sprzedaży Produktów i Usług za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem URL: www.pellocaffe.pl.
  2. Klient przed złożeniem Zamówienia lub przed rozpoczęciem świadczenia na jego rzecz usług drogą elektroniczną jest zobowiązany do zaakceptowania niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z przyjęciem jego postanowień i zawarciem umowy na warunkach, które z niego wynikają. 
  3. Niezależnie od akceptacji Regulaminu Klient przed złożeniem Zamówienia akceptuje Ogólne warunki umowy, odpowiednie do wybranego Produktu i Usługi.
  4. Do każdej umowy zawartej za pośrednictwem strony Sklepu internetowego przez Klienta ze Sprzedawcą, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin oraz odpowiednie Ogólne warunki umowy. W przypadku gdy Ogólne warunki umowy przewidują uregulowania odmienne od treści Regulaminu, obowiązujące dla stron są postanowienia Ogólnych warunków umowy.
  5. Sklep internetowy prowadzony jest przez: 77 R