Polityka prywatności

§1

Stosowanie zasad wynikających w niniejszej Polityki ochrony prywatności (dalej zwaną: Polityką ochrony danych), ma na celu uzyskanie optymalnego i zgodnego z wymogami obowiązujących przepisów, sposobu ochrony przetwarzania danych osobowych.

§2

Określenia użyte w niniejszej Polityce ochrony danych oznaczają:

  1. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  2. Administrator danych osobowych – Pello Caffe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, pod adresem: ul. Chopina 2, 83-000 Pruszcz Gdański, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000645670, REGON: 365804945, NIP: 9571089587.