Ogólne warunki umowy sprzedaży ekspresów do kawy

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży ekspresów do kawy wraz z Regulaminem Sklepu Internetowego PelloCaffe.pl (dalej: Regulamin) zawierają postanowienia określające prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy, wynikające z zawartej umowy.
  2. Klient przed złożeniem Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego PelloCaffe.pl, potwierdza, że zapoznał się z dokumentami opisanymi w ust. 1 powyżej oraz że przyjmuje ich treść i jest nimi związany.
  3. W przypadku gdy niniejsze Ogólne warunki umowy przewidują uregulowania odmienne od treści Regulaminu, obowiązujące dla stron są postanowienia Ogólnych warunków umowy.

II. PRZEDMIOT UMOWY

  1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż ekspresu do kawy, dostępnego na stronie Sklepu internetowego PelloCaffe.pl, którego markę i model wybiera Klient w chwili złożenia Zamówienia.
  2. Sprzedawca zobowiąz