Ogólne warunki umowy dzierżawy i regularnej sprzedaży kawy dla przedsiębiorców

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejsze Ogólne warunki umowy dzierżawy i regularnej sprzedaży kawy dla Przedsiębiorców wraz z Regulaminem Sklepu Internetowego PelloCaffe.pl (dalej: Regulamin) zawierają postanowienia określające prawa i obowiązki Przedsiębiorcy (zwanego dalej: Klientem) i Sprzedawcy (zwanego dalej odpowiedni: Sprzedawcą albo Wydzierżawiającym), wynikające z zawartej umowy.
  2. Klient przed złożeniem Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego PelloCaffe.pl, potwierdza, że zapoznał się z dokumentami opisanymi w ust. 1 powyżej oraz że przyjmuje ich treść i jest nimi związany.
  3. W przypadku gdy niniejsze Ogólne warunki umowy przewidują uregulowania